Skip to main content

Umowa najmu okazjonalnego - na czym polega?

 • IC Nieruchomości Rybnik, Jastrzębie, Żory, Wodzisław
  Dodane 25 marzec 24
  przez: Izabella Czyż
  w kategorii: WIEDZA

Umowa najmu okazjonalnego staje się coraz bardziej popularna wśród wynajmujących i najemców nieruchomości. Ale na czym dokładnie polega ta forma umowy? "Wyłącznie najem okazjonalny" to kluczowe hasło pojawiające się coraz częściej w ogłoszeniach nieruchomości, zwracając uwagę na warunki stawiane przez wynajmującego. Celem najmu okazjonalnego jest zapewnienie ochrony wynajmującemu przed "nierzetelnymi lokatorami", gwarantując mu możliwość szybkiej eksmisji bez konieczności przeprowadzania długotrwałego sądowego procesu.

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO – NA CZYM POLEGA?

,,WYŁĄCZNIE NAJEM OKAZJONALNY,, - to hasło pojawia się coraz częściej w ogłoszeniach nieruchomości, jako główny warunek stawiany przez Wynajmującego.

Podstawowym celem najmu okazjonalnego jest ochrona Wynajmującego przed ,,nierzetelnymi lokatorami,, zapewniając mu szybką eksmisję bez przeprowadzania sądowego postępowania o eksmisję i co więcej bez konieczności zapewnienia lokalu socjalnego.

FORMALNOŚCI – UMOWA I NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO nie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, ale musi zostać zawarta w formie pisemnej, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. W formie pisemnej muszą także zostać zawarte wszelkie zmiany do umowy, pod rygorem nieważności. Jeżeli termin nie zostanie wskazany- umowa jest nieważna.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY :

 1. Oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz zobowiązanie do opuszczenia i opróżnienia wynajmowanego lokalu po wygaśnięciu umowy. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.
 2. Oświadczenie najemcy, w którym informuje on, do którego lokalu będzie mógł przeprowadzić się po opuszczeniu wynajmowanej nieruchomości. Oświadczenie w formie pisemnej.
 3. Oświadczenie właściciela mieszkania wskazanego przez najemcę, w którym zgadza się on na to, by Najemca zamieszkał w jego lokalu w przypadku wykonania egzekucji. Oświadczenie pisemne, jednak większość decyduje się na notarialne poświadczenie podpisu właściciela lub innej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, w której Najemca ma zamieszkać w przypadku egzekucji.

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO- KOSZTA NOTARIALNE

Usługę notariusza zwyczajowo pokrywa Wynajmujący, jednak Strony umowy mogą dobrowolnie umówić się co do płatności np. opłatę podzielą po połowie. Koszt usługi to około 500 zł z wypisami biorąc oczywiście pod uwagę, że Umowa zostanie sporządzona przez Wynajmującego.

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO  

Choć umowa zawierana jest na czas określony, może dojść do sytuacji, w której wskazane będzie wypowiedzenie umowy przed zakończeniem najmu np.

 •  Najemca używa lokal w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z jego przeznaczeniem, rażąco zaniedbuje obowiązki; 
 •  Najemca ma zaległości w płatnościach;
 •  Najemca podnajął lokal osobom trzecim bez zgody Wynajmującego;

Najemca z kolei może wypowiedzieć umowę najmu, gdy lokal nie spełnia warunków do życia, funkcjonowania lub stwarza niebezpieczeństwo np. grzyb, niesprawna instalacja elektryczna, gazowa itp.  

CZY UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO DZIAŁA WYŁĄCZNIE NA KORZYŚĆ WYNAJMUJĄCEGO?

Umowa najmu okazjonalnego działa na korzyść obydwu Stron. Korzyści dla Najemcy:

Umowa:

 •  musi zostać zawarta w formie pisemnej przez co wszelkie ustalenia, warunki, są jasne i klarowne;
 •  musi zostać zawarta na czas określony co zabezpiecza Najemcę przed niewiadomą i daje poczucie stabilności;
 •  musi zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego co z kolei zapewnia Najemcę o legalności najmu;

Umowa najmu okazjonalnego - na czym polega?