Skip to main content
Zniesienie podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania

Zniesienie podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania

25 lipca br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Do najważniejszych zmian należy zniesie podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. 

Co to jest podatek PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych występuje, kiedy przedmiotem umowy są rzeczy lub prawa majątkowe znajdujące się na terytorium Polski lub znajdujące się za granicą, ale ich nabywca ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę w Polsce. Do tych transakcji należą m.in.:

 • umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
 • umowa darowizny – w części dot. przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy
 • umowa dożywocia
 • umowa o dział spadku, o zniesienie współwłasności- w części dot. spłat lub dopłat
 • umowa pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
 • umowy depozytu nieprawidłowego
 • umowa spółki.

Jaka jest stawka podatku PCC przy zakupie nieruchomości?

Wysokość podatku wyliczana jest na podstawie wartości nabytej nieruchomości, a wynosi 2% tej wartości.

Dotychczas nabywając mieszkanie z rynku wtórnego kupujący miał obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu tego mieszkania. Nadchodzą duże zmiany! Wkrótce wchodzi nowelizacja ustawy zakładające następujące zmiany:

 1. Zniesieniu PCC w przypadku zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym.
 2. Wyższa stawka PCC 6% w przypadku hurtowego zakupu mieszkań, czyli szóstego i kolejnego (kupowanego w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub udziałów w tych lokalach.

Kiedy wchodzą zmiany w podatku PCC?

Przepisy znoszące 2 proc. podatku PCC w odniesieniu do kupna pierwszego mieszkania z rynku wtórnego wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Druga istotna zmiana tj. wyższa stawka PCC 6% r. ,które będzie dotyczyć zakupu szóstego i kolejnego mieszkania (kupowanego w jednym albo kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub też udziałów w tych lokalach zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024.